שורדים ברשת 2

ביום חמישי ה17.12.2015 יצאו תלמידי י"ב 2 ממגמת ניו מדיה וכמה תלמידים מי"ב 3 מסלול תקשורת לסיור לימודי ברשת בגשם שוטף פילס האוטובוס את דרכו לבית "רשת" הממוקם ברחוב הברזל בת"א התלמידים נהנו מאוד מהנרצאה על שיקולי העריכה שבה השתתפו ומהסיור במתחם השידור ובאולפנים   לצערם הרב של התלמידים לא נצפו סלבים באיזור , כך…