ניסיון בחיים חדשים

ההתמכרות מעולם לא הייתה הבעיה, אלא פתרון שגוי למצוקה קיימת. ההתמודדות עם גמילה דורשת בניה מחדש של כל תפיסת החיים רגשית, נפשית ורוחנית