"חברתי אנה"

בניי נוער רבים לא מרגישים בנוח עם מראה גופם וכאן בעצם נכנסת לתמונה "החברה אנה". "אנה" היא כינוי למחלת האנורקסיה, שם קוד לחברה הטובה והמעודדת לבני הנוער שמעריבים את עצמם