המותגים משתלטים על חיינו

לאחרונה נראה שבני הנוער לא יכולים ללכת מטר מבלי להיחשף לשלל מותגים, חשופים שעות רבות לפרסומות שיווק מותגים בטלוויזיה ובאינטרנט, וכתוצאה מכך מופעל לחץ על הוריהם לרכוש להם את המותגים, בכדי לשפר את מעמדם בחברה.